Quikframe ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ตกแต่งร้าน อุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด อุปกรณ์ออกบูธ เวทีสำเร็จรูป

ตะกร้าของฉัน

เงื่อนไข และกฏเกณฑ์ต่างๆ

เงื่อนไข และกฏเกณฑ์ต่างๆ

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

1. การเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินใดๆ จาก Quikframe จะต้องทำใน 3 วัน นับจากวันออกใบเสร็จ 

2. ในการคืนเงินสินค้าเต็มจำนวน สินค้าดังกล่าวจะต้องส่งเข้ามาถึงคลังหรือบริษัทฯ ของเรา ภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับการยืนยันรับคำร้องจากทางบริษัทฯ โดยไม่มีข้อยกเว้น โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ถูกใช้งานและอยู่ในห่อในสภาพเดิม ซึ่งประกอบด้วย คู่มือ, อุปกรณ์, สายไฟ และอื่นๆ พร้อมกับป้ายจัดส่งสินค้าบนหีบห่อชัดเจน

ในการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าในรายการสั่งซื้อทั้งหมด หรือบางส่วน (จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า) ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการสั่งซื้อสินค้า หรือแผนกดูแลลูกค้า เพื่อรับคำยืนยันการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

อุปกรณ์ัและของแถมทั้งหมด จะต้องถูกจัดส่งกลับมาพร้อมกับสินค้าที่ได้สั่งซื้อไป จึงจะสามารถได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนได้ โดยค่าจัดส่งและค่าจัดการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการสั่งซื้อดั้งเดิมจะไม่สามารถทำการขอคืนได้ ทางบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณาในการเก็บค่านำสินค้าคืนคลัง โดยจะมียอดสูงสุดไม่เกิน 25% ของยอดสินค้าที่ส่งกลับคืนมา โดยคูปองและของสมนาคุณทั้งหมดที่ถูกใช้กับสินค้าที่ถูกส่งคืนจะถูกยกเลิก และจะยกยอดไปหักกับการสั่งซื้อในอนาคต ตามเงื่อนไขของคูปองดังกล่าว

Quikframe ขอสงวนสิทธิ์ โดยจะไม่รับผิดชอบค่าจัดส่งและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ถูกส่งคืน โดยสินค้าที่ถูกส่งคืนจะต้องถูกบรรจุอย่างเรียบร้อย และเนื่องจากทางบริษัทฯไม่สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ถูกจัดส่งออกมาโดยลูกค้าได้ จึงแนะนำให้ลูกค้าเก็บข้อมูลรหัสการจัดส่งอย่างรัดกุม

สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้

สินค้าสั่งทำทั้งหมด ไม่สามารถทำการคืนได้ โดยจะรวมถึง ภาพพิมพ์ โครงสร้าง อุปกรณ์ หรือสินค้าที่มีการสั่งทำเฉพาะให้กับลูกค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

Quikframe ขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเกรดสินค้าในรุ่นที่ใหม่ขึ้นโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเรา ในการร้องขอการเปลี่ยนสินค้า กรุณาส่งรูปภาพของปัญหามาที่ Line Official โดยแจ้งรหัสใบเสนอราคาพร้อมลำดับรายการที่มีปัญหา โดยการพิจารณาจากรูปภาพ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ขอสินค้าจัดส่งคืน หรือออกค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสินค้าตามรายการด้านล่างจะเป็นสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขสินค้าที่สามารถทำการเปลี่ยนได้

Quikframe จะทำการเปลี่ยนสินค้าภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตลอดอายุการใช้งาน โดยสินค้าที่อยู่ในขอบข่ายได้แก่ Pinclic Backdrop, เวที Quikstage Pro

Quikframe จะทำการเปลี่ยนสินค้าภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นับแต่วันที่สั่งซื้อ 2 ปี โดยสินค้าที่อยู่ในขอบข่ายได้แก่ เวที Quikstage Basic

Quikframe จะทำการเปลี่ยนสินค้าภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นับแต่วันที่สั่งซื้อ 1 ปี โดยสินค้าที่อยู่ในขอบข่ายได้แก่ ผ้าพิมพ์ กระดาษพิมพ์หลังเทา ผ้าคลุมโต๊ะ Zip กระเป๋า ชิ้นส่วนพลาสติก

Quikframe จะทำการเปลี่ยนสินค้าภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นับแต่วันที่สั่งซื้อ 90 วัน โดยสินค้าที่อยู่ในขอบข่ายได้แก่ ผ้าพิมพ์ กระดาษพิมพ์หลังเทา ผ้าคลุมโต๊ะ Zip กระเป๋า ชิ้นส่วนพลาสติก

Quikframe จะทำการเปลี่ยนสินค้าภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นับแต่วันที่สั่งซื้อ 90 วัน โดยสินค้าที่อยู่ในขอบข่ายได้แก่ X-Stand, โรลอัพ เกรด B, Box Banner

  1. ชำรุดอันเนื่องมาจากการขนส่ง ลักทรัพย์ มิจฉาชีพ อัคคีภัย หรือภัยทางธรรมชาติ ซึ่งอาจอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ ประกันของคุณ หรือบริษัทฯขนส่ง 
  2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกล่องขนส่ง โดยปกติแล้วคุณจะต้องร้องเรียนปัญหาไปยังบริษัทจัดส่งที่คุณเลือกใช้ โดยทาง Quikframe จะไม่รับผิดชอบในการยื่นคำร้อง 
  3. ความเสียหายที่เกิดกับภาพพิมพ์ อันเนื่องมาจากการใช้งานอย่างผิดวิธี การใช้งานภายนอกอาคาร การห่อ การเก็บ หรือโดนความร้อนสูง ม้วนมากจนเกินไป การพับ การเจาะ และการยับ รวมถึงสินค้าที่ถูกระบุว่า Clearance ล้างสต๊อค ทั้งหมดไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกัน
  4. ความเสียหายทางด้านเศษฐศาสตร์ เช่น ค่าเสียเวลา ค่าความไม่สะดวก ค่าเสียความรู้สึก นั้นอยู่ ทั้งหมดไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกัน
  5. สินค้าที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกันข้างต้นทั้งหมด ไม่อยู่ในขอบเขตของนโยบายการคืนสินค้า ทั้งนี้การจัดส่งสินค้าออกเพื่อเปลี่ยนสินค้า ทาง Quikframe จะเป็นผู้ดูแลผ่าน J&T หรือคุณสามารถเลือกช่องทางการจัดส่งที่คุณต้องการโดยชำระส่วนต่างเพิ่ม

นโยบายราคาถูกสุดเสมอ

Quikframe มีความภูมิใจที่จะแจ้งว่า ทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเองทุกชิ้นที่อยู่ภายใต้ แบรนด์ QUIKFRAME ซึ่งทำให้เราไม่ใช่แค่เพียงสามารถนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ แต่ยังช่วยลดต้นทุนสินค้าให้กับคุณได้อีกด้วย ถ้าคุณพบว่ามีบริษัทฯ ใดที่นำเสนอสินค้าที่ไม่ได้ผลิตจากบริษัทฯ เรา และมีคุณภาพ วัสดุเหมือนกัน ที่ราคาต่ำกว่า เราพร้อมตัดราคาให้ต่ำกว่า และนี่คือคำมั่นสัญญาของเรา โดยราคาทั้งหมดจะต้องจัดส่งมาให้กับทางเราเพื่อพิจารณา โดยก่อนจัดส่ง กรุณาตรวจสอบข้อมูลด้านล่างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณต้องการเทียบนั้นอยู่ในขอบข่ายของการพิจารณา

สินค้าจากคู่แข่งดังกล่าวจะต้องเหมือน หรือมีสเปควัสดุเหมือนกับสินค้าของเรา โดยทางทีม Quikframe จะพิจารณาเอง

การเปรียบเทียบราคานั้น ทำได้เฉพาะกับราคาสินค้า ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ

เราจะทำการคืนส่วนต่างภายใน 30 วัน นับจากวันที่เราได้ยืนยันผลตรวจสอบว่า เป็นความจริง และอยู่ในเงื่อนไขของนโยบาย

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับสินค้าใช้แล้ว สินค้าลดราคา ล้างสต๊อค หรือบริษัทฯ ต่างชาติ Shopee, Lazada, JD หรือสินค้าที่สั่งจากต่างประเทศ

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับสินค้าใช้แล้ว สินค้าลดราคา ล้างสต๊อค หรือบริษัทฯ ต่างชาติ Shopee, Lazada, JD หรือสินค้าที่สั่งจากต่างประเทศ

สินค้าดังกล่าวจะต้องอยู่ในสถานะพร้อมขายในเวลาเดียวกับที่มีการร้องขอ

ยอดส่วนต่างจะต้องได้รับการตรวจสอบจาก Quikframe เท่านั้น

เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขายหรือมอบส่วนต่างสำหรับสินค้าที่ต่ำกว่าราคาทุนของเรา

นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อที่ได้มีการยืนยันและทางบริษัทฯ ได้เริ่มสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือเริ่มดำเนินการแล้วจะไม่อยู่ในเงื่อนไขของการคืนเงิน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกดังกล่าว

ลูกค้าจะต้องทำการชำระยอดส่วนต่าง 100% สำหรับการสั่งซื้อที่เปลี่ยนไป ก่อนจะดำเนินการผลิตต่อไป

บริการออกแบบกราฟฟิค

ทางบริษัทฯ ให้บริการออกแบบโดยอยู่ในขอบเขตของการจัดวางรูปภาพ ปรับสีแบบรวมทั้งภาพ ไม่เจาะเฉพาะพื้นที่ ไม่รวมการคัดลอก ดราฟเส้น หรือสร้างกราฟฟิค ส่วนประกอบใดๆ ใหม่ โดยงานที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาค่าบริการเพิ่มเติม

ลูกค้าสามารถแจ้งแก้ไขได้ 2 ครั้ง โดยจะต้องไม่ใช่เป็นการทำใหม่ ทำตัวอย่างเพิ่ม แต่เป็นการปรับแต่งจากรูปเดิม

ทางบริษัทฯ ขอรับเงินค่าบริการเต็มจำนวนก่อนเริ่มงาน 100%

ทางบริษัทฯ ใช้เวลาในการออกแบบ Draft แรก ภายใน 3 - 5 วัน กรณีที่มีการแก้ไข สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง โดยแต่ละครังจะใช้เวลาภายใน 3 - 5 วันขึ้นกับคิวงาน