Quikframe ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ตกแต่งร้าน อุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด อุปกรณ์ออกบูธ เวทีสำเร็จรูป

ตะกร้าของฉัน

การจัดส่งสินค้า

ส่งสินค้าโดย

  • J&T
  • Kerry Express
  • ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง

วันจัดส่งสินค้า

  • จัดส่งสินค้าวันจันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • สำหรับลูกค้าที่แจ้งโอนเงินก่อน 14.00 น. บริษัทจะส่งสินค้าให้ไม่เกิน 5-7 วันทำการ โดยนับวันที่แจ้งโอนเงินเป็นวันแรก
  • กรณีแจ้งโอนหลัง 14.00 น. สำหรับลูกค้าที่แจ้งโอนเงินหลัง 14.00น. บริษัทจะส่งสินค้าให้ไม่เกิน 7 วันทำการ โดยนับวันถัดจากวันที่แจ้งโอนเงินเป็นวันแรก

ตรวจสอบความคืบหน้า

เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมล์ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่