Quikframe ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ตกแต่งร้าน อุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด อุปกรณ์ออกบูธ เวทีสำเร็จรูป

ตะกร้าของฉัน

บริการพิมพ์ผ้า

พิมพ์ผ้าระบบดิจิตอล Fabark Printing by QUIKFRAME

"เชี่ยวชาญเรื่องสี เข้าใจ Designer"

Fabark Printing คือผู้ให้บริการพิมพ์ผ้าโพลีเอสเตอร์ ด้วยระบบพิมพ์ระดับไฮ-เอน
ด้วยระบบความคุมจากประเทศอิตาลี และการจัดการตั้งแต่ออกแบบ จนถึงการทำ แพคเกจจิ้ง